اطلاعیه های امروز : فراخوان سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی افتتاح سامانه حامیان صندوق رفاه دانشجویان اطلاعیه بیمه دانشجویان توسط سازمان تأمین اجتماعی
IMG-LOGO
رزومه اساتید دانشگاه شیخ بهایی

رزومه اساتید

دکتر محمد حسن تحریریان

مرتبه علمی: استاد

ایمیل: tahririan@shbu.ac.ir


دکتر کتايون   افضلی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: k.afzali@shbu.ac.ir


دکتر مهدی آذری سامانی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: mehdiazari@shbu.ac.ir


دکتر احمدرضا اخوان صراف

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: a.r.akhavan@shbu.ac.ir


دکتر مهدی باطنی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: bateni@shbu.ac.irدکتر بهاره خزاعی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: b.khazaeenezhad@shbu.ac.ir


دکتر علی دانائی

مرتبه علمی:

ایمیل: danaee@shbu.ac.ir


محمود روغنی

مرتبه علمی:

محمد زاهدی

مرتبه علمی:

دکتر جعفر زعفرانی

مرتبه علمی: استاد

ایمیل: jzaf@shbu.ac.ir


مهندس حامد شفیعی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: Shafiee@shbu.ac.ir


خانم سحر عطارزاده

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: atarzadeh@shbu.ac.ir


دکتر امیر حمید علیزاده

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: alizade@shbu.ac.ir


دکتر مصطفی عمادزاده

مرتبه علمی: استاد

مهندس صدف عنبرزاده

مرتبه علمی:

ایمیل: anbarzadeh00@yahoo.com


دکتر مهرنوش فخارزاده

مرتبه علمی:

ایمیل: mfakharzade@shbu.ac.irدکتر مجید موزون

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: mmozoon@gmail.com


علی کرمی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: ali.karami@shbu.ac.ir


علی اکبر   محمدی

مرتبه علمی:

دکتر حسين محمدي نژاد

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: mohammadi.n@shbu.ac.ir


دکتر سمیه محمودی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: s.mahmoodi63@gmail.com


دکتر زهرا ياوری

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: yavari@shbu.ac.ir


مهندس نعیمه السادات ابطحی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: nabtahi@shbu.ac.ir


مهندس سید محمد مهدی تابعی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: tabei@shbu.ac.ir


دکتر اسماعیل نیک ملکی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: nikmaleki@shbu.ac.ir


دکتر شکیبا خادم القرانی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: shakiba_kh@shbu.ac.ir


مهندس منیژه رحمتی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: m.rahmati@shbu.ac.ir


دکتر مریم سنقرزاده

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: m.songhorzadeh@shbu.ac.ir


مهندس مریم میردهقانی

مرتبه علمی: مربی

ایمیل: mryammi2000@gmail.com


دکتر سید علیرضا هدائی

مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: hodaei.ali@gmail.com