' ' دانشگاه شیخ بهایی
دانشکده<br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: dept_name in <b>/home/shbuacir/public_html/department/index.php</b> on line <b>551</b><br />
قبلی بعدی

Notice: Undefined variable: news_side_cat_cirular_Check in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 731

Notice: Trying to get property of non-object in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 731

مشاهده بخش نامه ها

برای مشاهده کلیه بخشنامه ها روی لینک زیر کلیک کنید.

لینک بخشنامه

درباره دانشکده


Notice: Undefined variable: dept_about in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 770

ریاست دانشکده
Notice: Undefined variable: dept_name in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 805

نام و نام خانوادگی


Notice: Undefined variable: prof_sx in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 811

Notice: Undefined variable: prof_prefix in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 811

Notice: Undefined variable: prof_name in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 811

Notice: Undefined variable: prof_lastName in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 811

مرتبه علمی


Notice: Undefined variable: prof_academicRank in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 816

ایمیل


Notice: Undefined variable: prof_email in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 821

شماره تماس


Notice: Undefined variable: prof_tel in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 826

Notice: Undefined variable: prof_tel_local in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 826
داخلی


Notice: Undefined variable: dept_about_title in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 833


Notice: Undefined variable: dept_about_subTitle in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 834


Notice: Undefined variable: dept_about_text in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 836

اطلاعات دانشکده


Notice: Undefined variable: groupCheck_number in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 848
گروه آموزشی

Notice: Undefined variable: profCheck_number in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 857
هیأت علمی

Notice: Undefined variable: dept_student_num in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 866
دانشجو

Notice: Undefined variable: dept_thesis_num in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 875
پایان نامه

ارتباط با دانشکده

آدرس دانشکده


Notice: Undefined variable: dept_address in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 893

پست الکترونیک


Notice: Undefined variable: dept_email in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 900

شماره تماس


Notice: Undefined variable: dept_tel in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 907

گروه های دانشکده
Notice: Undefined variable: dept_name in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 926

دانشکده
Notice: Undefined variable: dept_name in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 927
دارای
Notice: Undefined variable: groupCheck_number in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 927
زیر گروه آموزشی است.


Notice: Undefined variable: groupCheck in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 931

Notice: Trying to get property of non-object in /home/shbuacir/public_html/department/index.php on line 931